Zahtev Vladi da se toplane privedu poštovanju zakona

Udruženja: Pravo na pravo (Niš), Građanski preokret (Zrenjanin), Jasno i glasno (Požarevac), Samo lokalno (Bečej) i Lokalna alternativa (Vrbas) podnela su Vladi Republike Srbije zahtev da hitnim merama obezbedi sprovođenje Zakona o energetici u delu koji se odnosi na rad distributera toplotne energije – gradskih toplana.

Podnosioci zahteva podsećaju Vladu da je Zakonom o energetici predviđena obaveza sklapanja ugovora između snabdevača toplotnom energijom i njenog krajnjeg kupca. Rok za sklapanje tih ugovora je istekao 30.12.2016. godine, a ta odredba zakona do danas nije sprovedena.

Prema tvrdnji udruženja, Ministarstvo rudarstva i energetike pokušava da opravda nepoštovanje te zakonske odbaveze postojanjem ranijih ugovora između građevinskih investitora (koji su gradili zgrade) i snabdevača toplotnom energijom, iako to nisu ugovori s krajnim korisnicima o korišćenju toplotne energije.

Stavom da se naplata korišćenja toplotne energije može vršiti supsidijarnom primenom zakona koji reguliše obligacione odnose i zakona koji reguliše komunalne delatnosti, Ministarstvo rudarstva i energetike, umesto da sprovodi Zakon o energetici, podstiče neprimenjivanje tog zakona – dodaje se u obraćanju Vladi.

Udruženja su podsetila da rad lokalnih toplana u Srbiji karakterišu finansijski gubici, visoka kreditna zaduženja, višak zaposlenih na administrativnim poslovima, korišćenje subvencija lokalne samouprave i nepoštovanje Uredbe o metodologiji za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom. Iz tih razloga su računi za toplotnu energiju previsoki, a građani se sve više opredeljuju za grejanje koje zagađuje životnu sredinu.

Od Vlade je zatraženo da hitnim merama obezbedi da toplane počnu da se ponašaju u duhu Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o javnoj svojini, tako što svoja dugovanja i gubitke neće prelivati na potrošače, a prema javnoj svojini će postupati kao dobar i odgovoran domaćin.