Ima tema koje su važnije od izbora

Udruženja Građanski preokret iz Zrenjanina, Pravo na pravo iz Niša, Lokalna alternativa iz Vrbasa, Samo lokalno iz Bečeja i Jasno i glasno iz Požarevca potpisala su juče u beogradskom Centru za kulturnu dekontaminaciju Sporazum o saradnji i najavila zajedničke akcije u narednom periodu.

Marija Simić Lazarević iz požarevačkog udruženja Jasno i glasno je objasnila da će potpisnici sporazuma ubuduće zajednički raditi na odbrani prava građana na dostojanstven život, borbi protiv diskriminacije, implementaciji principa direktne demokratije, borbi za javnu upravu u službi građana i odgovorno upravljanje javnim resursima, kao i borbi protiv korupcije i na zaštiti ugroženih.

Dušan Kokot iz Građanskog preokreta je naglasio da “sporazum nije predizborni, da teme i zalaganja zbog kojih se udruženja okupljaju prevazilaze dnevnu politiku, jedne izbore i jedan mandat” i da na predstojeće parlamentarne izbore ova grupacija neće izlaziti.

Jovan Radović iz vrbaške Lokalne alternative istakao je da postoji ozbiljna kriza demokratskih vrednosti u Srbiji, ne samo na nivou funkcionisanja državnih institucija nego i unutar društveno-političkih organizacija i da je cilj potpisnika sporazuma da svojim ponašanjem pokažu da demokratija ne mora da postane potpuno kompromitovana reč, već da može da bude skup ostvarivih principa.

Milan Bokun iz bečejskog udruženja Samo lokalno je ukazao da se radi o prvom povezivanju organizacija iz većeg broja gradova “bez centrale u Beogradu” što uliva nadu da proklamovana ravnopravnost neće biti izigrana i da je moguće demokratiju graditi “odozdo”.

Milosav Jukić iz niškog Prava na pravo je najavio blisku saradnju sa organizacijama za zaštitu potrošača i ekološkim udruženjima i pozvao sve zainteresovane za građanski aktivizam da se pridruže potpisanom sporazumu.

S leva na desno: Jukić, Kokot, Simić Lazarević, Radović i Bokun