Vodovod (opet) krije informacije

Građanski preokret je tražio od JKP “Vodovod i kanalizacija” Zrenjanin informaciju kolika je naknada za kanalizaciju koja se naplaćuje preduzećima iz konzorcijuma koji gradi “fabriku vode” u Zrenjaninu.

Sva pravna i fizička lica koja imaju objekte priključene na kanalizacionu mrežu, a nalaze se na teritoriji grada Zrenjanina, obveznici su plaćanja naknade za kanalizaciju. Na primer, stan od 50 kvadratnih metara u stambenom naselju Bagljaš mesečno po tom osnovu plaća iznos od oko 300 dinara.

JKP “Vodovod i kanalizacija” Zrenjanin nije odgovorio u zakonskom roku od 15 dana na zahtev, zbog čega je Građanski preokret podneo žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja.