Razotkriva se vodovodna mafija u Zrenjaninu

Zaključak Skupštine grada Zrenjanina, usvojen u petak 17.05.2019. godine, kojim je data saglasnost na izmene i dopune Posebnog programa o korišćenju subvencija iz budžeta grada Zrenjanina za JKP “Vodovod i kanalizacija”, ukazuje na moguće udruživanje radi vršenja krivičnih dela i zloupotrebu položaja odgovornih lica u Gradu Zrenjaninu i JKP “Vodovod i kanalizacija”, kojima će biti omogućeno sticanje protivpravne imovinske koristi na štetu budžeta grada, u iznosu od preko 67 miliona dinara.

Prema Programu o korišćenju subvencija iz budžeta grada Zrenjanina, JKP “Vodovod i kanalizacija” planira da izvrši uplatu od 67.500.000,00 dinara privrednim društvima u privatnoj svojini, i to: “Gruppo Zilio S.P.A.” ogranak u Beogradu, “Gruppo ZILIO” d.o.o. Beograd i  “Synertech” d.o.o. Beograd za nabavku i zamenu opreme na postrojenju za prečišćavanje vode koje je u vlasništvu tih privrednih društava.

Na ovaj način će novac iz budžeta grada, preko javnog preduzeća, biti otuđen u korist i za interes privatnih preduzeća.

Gradonačelnik, kao zakonom odgovorno lice za izvršenje budžeta, treba da zna da skupština grada nije vlasna da svojim zaključkom legalizuje i dekriminalizuje proneveru javnog novca i da će na njemu lično, i na direktoru JKP “Vodovod i kanalizacija”, biti celokupna krivična odgovornost za najavljenu upotrebu budžetskih sredstava.

Očekujemo da će kriminalistička policija i tužilaštvo ispitati postupanje odgovornih lica u Gradu Zrenjaninu, JKP “Vodovod i kanalizacija” i preduzećima koja su gradila “fabriku vode” – postrojenje koje ne radi i koje nije u javnoj svojini, a na koje se troši ogroman novac poreskih obveznika.

Prema ugovoru koji je zaključen 12. februara 2015. godine, postrojenje je trebalo da bude izgrađeno sredstvima privatnog investitora, a Grad Zrenjanin je preko svog javno-komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” trebalo da mu plaća isključivo uslugu prečišćavanja vode.