Zrenjanin na sudu zbog Linglonga

Upravni sud Srbije zakazao je za 24. april usmenu javnu raspravu po tužbi Građanskog preokreta protiv Grada Zrenjanina kojom se traži poništenje saglasnosti na Studiju uticaja na životnu sredinu fabrike autoguma kineske kompanije Linglong.

U tužbi iz 2020. godine se ističe da je saglasnost Grada Zrenjanina na Studiju Linglonga nezakonita zato što lokalna samouprava nije nadležna za odlučivanje o njoj, zato što nije postupala po pravilima postupka i zato što je onemogućila građane da učestvuju u javnoj raspravi.

Gradska uprava grada Zrenjanina je 1. oktobra 2020. donela rešenje kojim je dala saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu investitora Linglong iako se 2019. godine proglasila nenadležnom za taj postupak. Obezbeđenje Skupštine grada Zrenjanina, a zatim i policija, sprečili su 4. septembra 2020. godine zainteresovane građane da prisustvuju javnoj raspravi o toj studiji. Ni studija o proceni uticaja na životnu sredinu ni rešenje o davanju saglasnosti na nju ne sadrže odgovore na pismeno postavljana pitanja o konkretnim merama koje će biti preduzete da bi se merile i sprečile štetne emisije planirane fabrike autoguma.

Tužbom Građanskog preokreta traži se poništenje postupka u celini i vraćanje na ponovno odlučivanje o studiji.