Obeležavanje Međunarodnog dana ljudskih prava u Zrenjaninu

Međunarodni dan ljudskih prava obeležava se 10. decembra, a ustanovila ga je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1950. godine.

Ljudska prava se prema Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima zasnivaju na urođenom ljudskom dostojanstvu i nezavisna su od drugih određujućih faktora kao što su nacionalnost, državljanstvo, starost, pol…

Iako Srbija na normativnom planu (po ustavu i zakonima) štiti ljudska prava, izveštaji domaćih i međunarodnih posmatrača ukazuju da su ona već godinama značajno ugrožena.

Ove godine, Međunarodni dan ljudskih prava obeležava se i u Zrenjaninu, u organizaciji Građanskih inicijativa i Novog optimizma, koji istog dana obeležava i osamnaest godina postojanja. Na svečanosti koja počinje u subotu u 17 časova u biznis sali Hotela „Vojvodina“, Novi optimizam će beogradskoj inicijativi Pravo na vodu uručiti priznanje „Heroji građanskog aktivizma“ za 2022. godinu.

Beogradska inicijativa Pravo na vodu se zalaže za zaštitu i očuvanje životne sredine, posebno vodotokova, izvorišta, lekovitih voda, jezera i podzemnih voda, i u svom radu ističe da voda treba da bude i ostane javno dobro pod demokratskom kontrolom i u javnom vlasništvu. Upornim delovanjem i nizom konkretnih akcija ljudi okupljeni oko te Inicijative pokazali su da ne pristaju da budu podanici, da su iskreno posvećeni velikom i vrednom cilju kakav je zdrava životna sredina, da imaju veru da je taj cilj ostvariv, da su otporni na pritiske i napade vlasti i interesnih lobija i spremni na žrtve i odricanja.

Inicijativa Pravo na vodu se značajno bavila i problemom vodosnabdevanja u Zrenjaninu. Svoju studiju „Fabrika žednih“ predstavila je Zrenjanincima prošle, a studiju „NaVodno pravo“ ove godine.

Građanski preokret čestita pokretu Novi optimizam osamnaestu godišnjicu rada, a Pravu na vodu zasluženo priznanje „heroji građanskog aktivizma“. Pozivamo Zrenjanince da dođu u Hotel „Vojvodina“ u subotu 10. decembra u 17 časova, kako bismo zajedno, u dobrom društvu i na primeren način, obeležili Međunarodni dan ljudskih prava.