Neophodno je da se čuje i glas pacijenata

Prema izveštavanju medija, zrenjaninsku Opštu bolnicu “Dr Đorđe Joanović” nedavno su posetili spoljašnji ocenjivači koji su obavili redovnu godišnju kontrolu. Provera obuhvata usklađenost rada ustanove sa standardima za akreditaciju u toku njenog trajanja.

Zaključak spoljašnjih ocenjivača je da zrenjaninska bolnica nastavlja redovan rad u skladu sa akreditacijskim standardima. U izveštaju se tvrdi da je očigledan entuzijazam rukovodstva i zaposlenih da se rad odvija na dostignutom nivou i da se neprekidno unapređuje, a konstatuje se da je u proteklom periodu nastavljeno s prijemom novih radnika, edukacijom postojećeg kadra, nabavkom opreme od strateškog značaja i uvođenjem novih tehnologija.

Spoljašnji ocenjivači očigledno nisu razgovarali sa pacijentima o radu bolnice i celog javnog zdravstvenog sektora u Zrenjaninu. Da su tako postupili, izveštaj sigurno ne bi bio pozitivan.

Svakome u Zrenjaninu je dobro poznato da se na specijalističke preglede čeka mesecima, zbog čega je sve veći broj pacijenata primoran da plaća skupe usluge u privatnim ustanovama. Tokom pandemije čak ni onkološki pacijenti nisu mogli da idu na kontrole. Na nekim odeljenjima nema dovoljno lekara i drugog medicinskog osoblja. Pored toga, račun bolnice je već godinama u blokadi. Što se tiče medicinske opreme, dovoljno je napomenuti da odnedavno ne radi mamograf, koji se i ranije često kvario, baš kao i CT aparat.

Izveštaj “spoljašnjih ocenjivača” ne prikazuje pravo stanje stvari u zrenjaninskoj bolnici i javnom zdravstvenom sektoru. Radi se o režimskom marketinškom triku koji treba da stvori lažni utisak o “zlatnom dobu”. Zdravstveni sistem u Srbiji je u katastofalnom stanju, što se može zaključiti i nakon elementarne analize demografske statistike.

Veliki broj zaposlenih u zdravstvenim ustanovama ulaže maksimalne napore da pomogne pacijentima, ali oni rade u sve težim uslovima, bez odgovarajuće zarade, medicinske opreme i sredstava. S njima i s pacijentima bi trebalo da razgovaraju “spoljašnji ocenjivači” kada sačinjavaju svoje izveštaje, a ne samo s političkim menadžmentima zdravstvenih ustanova.

Građanski preokret u sredu 29. juna organizuje javnu debatu u Zrenjaninu na kojoj je jedna od ključnih tema funkcionisanje zdravstvenog sistema u gradu. To će biti prilika da se javno ukaže na to kakvo je stvarno stanje u toj oblasti. Neophodno je da se čuje i glas pacijenata.