Sredom pravna pomoć za građane

U okviru projekta ”Građanski uzbunjivač”, koji Građanski preokret realizuje u saradnji sa Centrom za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), pozivamo građane Zrenjanina da nam se obrate sredom od 17 do 19 časova u kancelariji Građanskog preokreta (Pupinova 20) za rešavanje problema za koje im je potrebna stručna pravna pomoć.

Pažnju ćemo usmeriti na sistemsko kršenje propisa od strane javnih vlasti ili privrednih subjekata, zagađivanje životne sredine, ugrožavanje javnih dobara i građanskih prava. Sporove između sugrađana nećemo moći da rešavamo.

Građanski preokret će  koristiti dostupna pravna sredstva i obezbediti savetodavnu podršku i edukaciju za pojedince i grupe građana od strane advokatske kancelarije prilikom formulisanja zahteva ili potraživanja dokumenatacije i sastavljanja odgovarajućih pismena (prijave, zahtevi, žalbe…)

Za prijavljene probleme planirano je prikupljanje informacija i materijala kao i obavljanje dodatnih istaživanja, pri čemu bi se u svim mogućim situacijima izlazilo na lice mesta kako bi se i vizuelnim putem uočile i snimile razmere problema, a zatim putem unapređene i nadograđene veb aplikacije ”Prijavi smrad” evidentirale i analizirale. Svaki potencijalni slučaj će se pažljivo istražiti i utvrditi da li postoje dokazi da je zbog zloupotreba ili nezakonitosti došlo do ugrožavanja životne sredine, javnih dobara ili građanskih prava.

Cilj projekta ”Građanski uzbunjivač” je pritisak na predstavnike komunalnih, građevinskih i inspekcija za zaštitu životne sredine, Komunalne milicije grada Zrenjanina, i ovlašćenih pokrajinskih i republičkih inspekcija, kako bi ti organi transparentno, savesno i odgovorno obavljali svoj posao, i na efikasniji način rešavali zahteve građana.