Piroliza guma u Kostolcu je opasnost po zdravlje

Najava izgradnje pogona za pirolizu guma u Kostolcu pokazuje da se Srbija svrstala u red pogodnih destinacija za jeftinu, ali za zdravlje ljudi i životnu sredinu opasnu reciklažu automobilskih guma.

Građanski preokret pruža podršku pokretu Jasno i glasno iz Požarevca i inicijativi “Zajedno protiv spalionice guma u Kostolcu“, koji su prvi ukazali na ovaj veliki problem.

Iako zagovornici pirolize tvrde da taj proces može biti relativno čist način uništavanja guma i pretvaranja u korisno gorivo, kontrola štetnih emisija pri spaljivanju proizvoda koji je napravljen od širokog spektra hemikalija veoma je skupa i komplikovana da bi bila profitabilna. Najsavremenija takva postrojenja koštaju desetine miliona dolara, dok se sumnjiva kineska oprema za pirolizu može nabaviti preko internet dobavljača za 30.000 dolara.

Za mnoge razvijene zemlje izvoz otpadnih guma je jeftinije rešenje od reciklaže. To je podstaklo rast međunarodne trgovine gumenim otpadom na više miliona tona godišnje i pojavu jeftine kineske opreme za pirolizu. Automobilske gume se ne smatraju opasnim prema Bazelskoj konvenciji koja reguliše trgovinu opasnim otpadom, što znači da je međunarodna trgovina tom robom blaže regulisana osim ukoliko to neka država posebno ne zahteva, što sa Srbijom nije slučaj.

Odnos prema investicijama koje niko drugi u Evropi ne želi na svom tlu pokazuje da je aktuelna vlast Srbiji namenila da bude zemlja u kojoj će se prljavom tehnologijom proizvoditi 13 miliona automobilskih guma u Zrenjaninu, a nakon što budu upotrebljene u razvijenim državama, biti vraćane i spaljivane u pogonima poput najavljenog u Kostolcu.

Građani kojima je stalo do sopstvenog zdravlja i očuvanja životne sredine trebalo bi aktivnije da se uključe u borbu protiv takvih tendencija.