Novo rukovodstvo i sedište Građanskog preokreta

Detalj sa sednice skupštine udruženja

Skupština Građanskog preokreta izabrala je članove Upravnog i Nadzornog odbora u narednom mandatu. Upravni odbor od sada ima sedam članova:
Dušan Kokot (1976), profesor razredne nastave
Dragana Popović (1980), diplomirani muzičar
Rastko Stefanović (1978), magistar umetnosti
Danka Ječmenica (1966), specijalista strukovni inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna
Miodrag Bogunović (1965), profesor informatike
Vladana Mance (1980), profesor engleskog jezika i književnosti
Ivan Živkov (1976), diplomirani sociolog

Nova lica u Upravnom odboru: Dragana Popović i Danka Ječmenica

Nadzorni odbor od sada ima pet članova: Predrag Jeremić, Ljubomir Popović, Darko Jonjev, Robert Jandreski i Predrag Đurđev.

Sedište Građanskog preokreta od sada je na adresi: Pupinova 20, Zrenjanin