Proglas o postizbornoj Srbiji

Skupština Građanskog preokreta, na sednici održanoj 23. juna 2020. godine, usvojila je Proglas o postizbornoj Srbiji.

Detalj nakon usvajanja Proglasa

Tekst proglasa, u celini:

1. Izborni proces i rezultati izbora održanih 21. juna 2020. godine pokazuju da društvo u Srbiji nije slobodno i demokratsko.

2. Narodna skupština Republike Srbije i većina lokalnih skupština koje će biti konstituisane na osnovu izbora održanih 21. juna 2020. godine će biti bez legitimiteta, jer u njima nema predstavnika većine građana i birača, a izabrani poslanici i odbornici su do svojih mesta došli u procesu koji ne zadovoljava kriterijume demokratskih izbora.

3. Vlada i svi drugi organi vlasti koji budu izabrani od strane nelegitimnih skupština takođe će biti nelegitimni.

4. Izborni proces i rezultati izbora održanih 21. juna 2020. godine pokazuju da do sada etablirana opozicija i njeni lideri nisu sposobni da se efikasno i u korist građana suprotstave antidemokratskom režimu Aleksandra Vučića.

5. Srbija se po stanju u državnim institucijama vratila na nivo iz sedamdesetih godina prošlog veka, kada je postojala nepodeljena vlast, neprikosnoveni vođa, kontrolisani mediji, lažni izbori i represija nad disidentima.

6. Građanima predstoji teška borba za oživljavanje demokratskih vrednosti i političkog pluralizma. Građanski preokret će u toj borbi nesebično učestvovati.