Sprovodi se Inicijativa ZAJEDNO DO VODE

Građanski preokret je započeo inicijativu “Zajedno do vode” koja ima ambiciju da u narednih godinu dana ujedini građane, stručnjake i nadležne državne i lokalne organe u procesu pronalaženja rešenja najvećeg zdravstvenog i komunalnog problema u Zrenjaninu, a to je obezbeđenje ispravne vode za piće.

U okviru inicijative će se organizovati niz debata i tribina, prikupljati i analizirati različiti predlozi, povezivati građani, eksperti i predstavnici vlasti, i publikovati rezultati tih napora, kako bi se na kraju procesa iskristalisao jasan i konkretan predlog za obezbeđenje zdravstveno ispravne vode.

Inicijativu ZAJEDNO DO VODE Građanski preokret sprovodi uz podršku Evropske fondacije za demokratiju – The European Endowment for Democracy (EED).

Građanski preokret poziva sve građane da uzmu aktivno učešće u sprovođenju ove inicijative, a novinare i medije da izveštavanjem o njoj pomognu da bude što uspešnija.

Zbog vanrednog stanja i zabrane kretanja i okupljanja građana u Srbiji, neke planirane aktivnosti u okviru ove inicijative će biti odložene, a neke prilagođene, odnosno sprovođene na internetu.