Građanski preokret izašao iz Građanskog fronta

Građanski preokret napušta Građanski front.
Odluka je doneta na osnovu iscrpne analize i ocene četvoromesečnog rada i funkcionisanja te asocijacije. Građanski preokret je zaključio da Građanski front nije okvir u kojem se na adekvatan način realizuju njegove ideje, vrednosti i principi rada i da se to ni protokom vremena neće promeniti.

13. aprila 2019. godine u Beogradu, 13 organizacija je potpisalo Platformu Građanskog fronta i najavilo rad na stvaranju nove građanske asocijacije.
Od tada do danas su održana samo tri sastanka svih organizacija, od toga jedan na insistiranje Građanskog preokreta. Usvojen je samo jedan dokument, pravilnik o radu privremenih organa, takođe na insistiranje Građanskog preokreta. Još jedan od preostala dva sastanka bio je isključivo posvećen raspravi o problemima unutar Građanskog fronta.
Građanski front za četiri meseca nije usvojio programski dokument, nije se registrovao, a najvažnije od svega – izostao je bilo kakav politički i terenski rad pod tim imenom.

Građanski front nije uspeo da postane ono što je za sebe javno proklamovao: da je demokratska asocijacija ravnopranih organizacija. Unutar Građanskog fronta sve vreme postoje privilegovani pojedinci koji baštine izvesna nasledna prava “osnivača”, prisvojena bez izbornog legitimiteta i bez demokratski donete odluke o tome. Tokom četiri meseca, oni nisu dozvolili da se o tome raspravlja, odlučuje i nešto eventualno promeni. To je napravilo veliki jaz između organizacija Građanskog fronta, a javljaju se i previranja unutar pojedinih članica koje su se našle u procepu između javno proklamovane ravnopravnosti i objektivne inferiornosti unutar Građanskog fronta. Takva situacija blokirala je kreativni i produktivni rad asocijacije zbog čega i nema rezultata kojim bi se mogla pohvaliti.

Građanski preokret je, odlučujući da napusti Građanski front, imao u vidu vekovima dokazano Katonovo pravilo da ono što ne valja od početka, ne može ni vreme da popravi.
Građanski preokret ostaje posvećen saradnji s građanskim udruženjima i organizacijama širom Srbije, kako onima koji će nastaviti rad u Građanskom frontu, tako i s ostalima, na bazi solidarnosti, ravnopravnosti, međusobnog uvažavanja i pomaganja.