Vodovod krši zakon i skriva novčane transakcije

JKP “Vodovod i kanalizacija” iz Zrenjanina nije u zakonskom roku odgovorilo na Zahtev za pristp informacijama od javnog značaja koji mu je uputio Građanski preokret.
Pitanje je glasilo:
Kada, u kom iznosu, po kom pravnom osnovu i u koje svrhe je JKP “Vodovod i kanalizacija” Zrenjanin vršilo prenos novčanih sredstava sa svojih računa na račune konzorcijuma ili na račune bilo kog člana konzorcijuma sastavljenog od “Gruppo Zilio S.P.A.” ogranak u Beogradu, “Gruppo Zilio” d.o.o. Beograd i “Synertech” d.o.o. Beograd, u periodu od 12.02.2015. do 20.06.2019. godine?

Ignorisanjem ovog Zahteva, JKP “Vodovod i kanalizacija” iz Zrenjanina ne samo što krši Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja nego očigledno skriva svoje finansijsko poslovanje.
Građanski preokret je uputio žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i neće prestati da insistira na rasvetljavanju tokova javnog novca i zakonitom ponašanju svih organa vlasti.

Predrag Bodiroga, v.d. direktor JKP “Vodovod i kanalizacija” u Banji Morohalom u Mađarskoj