Opozicija da ne učestvuje u postupku izbora Poverenika

Odluka Odbora za kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srbije o pokretanju postupka za izbor Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti svojim sadržajem i suštinom kompromituje izbor tog važnog državnog organa jer ovlašćenim predlagačima ostavlja samo sedam dana za podnošenje predloga, što je kraće od prosečnog konkursa za popunu radnog mesta spremačice.

Osim što je postupak izbora kompromitovan nerazumno kratkim rokom kandidovanja, on je i nezakonit jer se od svakog kandidata zahteva overena izjava da nije zaposlen u državnom organu. Taj uslov znači da će se odbaciti i svaka eventualna kandidatura onih koji već rade u službi Poverenika i logično imaju najviše znanja, iskustva i kvalifikacija za taj posao.

Opozicija koja bude uzela učešća u ovakvom postupku izbora Poverenika daće legitimitet lošem i nezakonitom postupanju aktuelne vlasti.