Građevinski radovi nezakoniti, Janjić pokazao neznanje

Gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić je svojim jučerašnjim izjavama pokazao da ne poznaje važeće propise, terminologiju u oblasti izgradnje, a očigledno ni faktičko stanje na gradilištu kompanije Šandong Linglong.

Ne postoji nešto što se zove “građevinska dozvola za pripremne radove” kako tvrdi gradonačelnik.

U slučaju investitora Šandong Linglong postoji Rešenje pokrajinskog Sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj kojim se odobrava podizanje ograde oko budućeg industrijskog kompleksa, jer ograda spada u objekte za čiju izgradnju se ne izdaje građevinska dozvola.

U tom Rešenju izričito piše da je investitor dužan da Sekretarijatu pre početka izvođenja radova na toj ogradi podnese “prijavu radova” sa podacima i dokazima koje nalaže Zakon o planiranju i izgradnji (da je obezbedio stručan nadzor).

Šandong Linglong od 30. marta izvodi različite građevinske radove bez te prijave.

Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Šandong Linglong  je podneo “prijavu radova” tek 3. maja, a ta prijava je odbačena 8. maja, što znači da su svi dosadašnji građevinski radovi nezakoniti.

U pravnoj državi, građevinska inspekcija bi radove bez prijave nadležnom organu zabranila, a protiv investitora i izvođača radova bi po službenoj dužnosti podnela krivične prijave.

Povezana vest: