Formalizovana saradnja trinaest organizacija u Građanskom frontu

Pokreti koji su u svojim lokalnim sredinama često bili jedina brana otimačini javnih dobara, manipulaciji institucijama, galopirajućoj korupciji i sveopštem degradiranju uslova života i rada građana, formalizovali su saradnju na skupu održanom u Centru za kulturnu dekontaminaciju, kako bi na ravnopravnim i solidarnim osnovama gradili novu poltičku snagu koja će životne probleme građana moći da zastupa i na nacionalnom nivou. Ovi pokreti su jedni drugima i u prošlosti bili velika podrška, pomoć i inspiracija, a sada svoja iskustva unose u zajednički front.

Platforma Građanskog fronta iza koje je potpisima stalo trinaest organizacija poziva na odbranu prava na dostojanstveni život zahtevajući da obrazovanje, zdravstvo, pravna sigurnost, zapošljavanje, kulturna izgradnja, socijalna zaštita i javni prevoz moraju bezuslovno biti garantovani i dostupni svima na podjednak način. Zahteva sprečavanje daljeg otuđivanja i privatizacije javnih resursa i uvećanje javnih dobara dostupnih svakom građaninu i svakoj građanki. Predviđa zalaganje za odgovornu i transparentnu javnu republičku i pokrajinsku upravu, lokalnu samoupravu, javna preduzeća i ustanove, kao i nultu toleranciju prema korupciji i partijskom zapošljavanju kroz uspostavljanje i jačanje nezavisnog i efikasnosnog sistema za borbu protiv korupcije. Građanski front zahteva sprečavanje daljeg zapostavljanja manje razvijenih delova Srbije kroz zalaganje za ravnomeran regionalni razoj. Tekst platforme takođe insistira na uspostavljanju medijskih sloboda i ostvarivanje nezavisnosti medija koji će zastupati javni interes i izveštavati u skladu sa njim.

Uz Građanski preokret, potpis na Platformu Građanskog fronta stavili su i: Udruženi pokret slobodnih stanara iz Niša, Lokalni front iz Kraljeva, Inicijativa za Požegu, Samo jako iz Mladenovca, Lokalna alternativa Vrbas, Samo lokalno Bečej, Jasno i glasno iz Požarevca, Lokalni front Valjevo, Građanski front Vlasotince, Kritična masa Kula, Bez straha Apatin, kao i Inicijativa “Ne davimo Beograd”.