Kako Zrenjaninci rešavaju problem s grejanjem?

Građanski preokret je posetio Vesnu Nedeljković koja će termički da izoluje i zazida cevi zbog kojih joj toplana naplaćuje grejanje s kojeg je svoj stan isključila još pre četiri godine.

Nakon posete Vesni Nedeljković, Građanski preokret je predao na pisarnici Skupštine grada Zrenjanina predlog da se na prvoj narednoj sednici gradske skupštine izmeni Odlukao uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom. Obrazloženje predloženih izmena glasi:

“Postojeća odluka predviđa da je isključenje stana s daljinskog grejanja moguće samo ako postoji saglasnost svih vlasnika stanova u zgradi što je praktično nemoguće u velikom broju slučajeva. Postoje zgrade u kojima je Grad Zrenjanin, koji je i osnivač Gradske toplane, vlasnik stanova i zbog toga može da blokira saglasnost za isključenje s mreže stanarima koji to žele. Slična je situacija i u zgradama u kojima su vlasnici stanova javna preduzeća i ustanove grada, pokrajine i republike. U mnogim zgradama postoje stanovi s nerešenim, spornim pitanjem vlasništva nad stanovima ili su vlasnici stanova trajno odseljeni u inostranstvo i fizički nedostupni za potpisivanje saglasnosti pa je i u takvim slučajevima nemoguće postići propisani uslov za isključenje sa daljinskog grejanja.
Postojeća Odluka faktički onemogućava pojedinačne stanare da otkažu centralno grejanje i njihov odnos sa Gradskom toplanom pretvara u vrstu prinudnog ugovora, što je suprotno osnovnim principima obligacionog prava. Zbog toga je predloženo brisanje tih odredbi Odluke.
Postojeća Odluka predviđa i obavezu plaćanja “100% od fiksnog dela ukupnog obračuna usled troškova indirektnih dobitaka toplotne energije od susednih nezavisnih funkcionalnih celina i cevi sekundarne instalacije grejanja” što je naplata gubitaka toplane i navodno isporučene energije susednim stanovima koju odjavljeni potrošač niti želi da koristi niti može da kontroliše. Zbog toga je predloženo brisanje i tih odredbi.”