Protest se ne sme svesti na kampanju za jednu izbornu listu

Protest u Srbiji se prethodnih meseci rasplamsao jer zadovoljava potrebu građana za javnošću i debatom među različitim akterima političke scene u uslovima dugotrajnog odsustva takve debate u skupštinama, drugim društvenim institucijama i medijima.

Protest je pokazao da je dijalog različitih potreban i moguć, jer je on brana nedemokratskoj vlasti koja želi da zatre javnost, a time faktički obesmisli i izbore i demokratiju.

Građanski preokret sa žaljenjem konstatuje da protest ideološki postepeno skreće u desno, da postaje kišobran za povremene epizode govora mržnje i uspostavljanje monopola jedne koalicije nad svima koji protestuju.

Protest se ne sme svesti na kampanju za jednu izbornu listu uz nastavak negovanja podaničkog obrasca “ćuti, radi šta ti se kaže, ne talasaj”. Društvu u Srbiji je potrebno činjenično zasnovano i ideološki opredeljeno višeglasje umesto potiskivanja različitosti pod bilo kojim izgovorom.

Etiketiranje kao pomagača režima svih onih koji postave pitanja o načinu izbora govornika, o najavljenim i sprovedenim akcijama tokom protesta i izvorima njihovog finansiranja, izuzetno je loša praksa.

Protest će biti uspešan samo ako iznedri vrednosti i aktere demokratskog drustva i ohrabri građane za glasni dijalog i kritički pristup svim društvenim pojavama.