Zakone treba sprovoditi, a ne reklamirati

Umesto da primenjuje postojeći Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, aktuelna vlast najavljuje usvajanje potpuno novog Zakona o poreklu imovine.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji je na snazi od 2002. godine i sadrži odredbe o unakrsnoj proceni poreske osnovice. Prema tom propisu, onaj ko je u jednoj godini stekao bilo šta velike vrednosti, odnosno napravio rashode koje njegovi prihodi ne pokrivaju, oporezuje se po stopi od 20 odsto vrednosti te razlike.

Nema nikakvih smetnji da se već sada, i svake godine, unakrsna procena sprovodi, porez naplaćuje i pokreće krivični postupak ukoliko postoji sumnja u protivpravno sticanje imovinske koristi.

Pitamo ministra pravde Nelu Kuburović i ministra finansija Sinišu Malog koliko je postupaka unakrsne procene poreske osnovice sprovedeno tokom mandata ove vlade i koliko je poreza naplaćeno po tom osnovu, a zatim i koje su garancije da će bilo koji novi zakon iz te oblasti biti sproveden, ako je i postojeći samo mrtvo slovo na papiru.