Agencija za borbu protiv korupcije

Aleksandar Vučić se ponaša neetično

Agencija za borbu protiv korupcije je svojim saopštenjem ukazala da Aleksandar Vučić obavlja funkciju predsednika Srbije na neetičan način jer zloupotrebljava činjenicu da ni državni ustav ni Zakon o predsedniku Republike nisu precizno propisali šta obuhvata predstavljanje Republike Srbije u zemlji. Izneto stanovište Agencije u praksi znači da predsednik države može da radi sve što poželi i da to podvede pod “predstavljanje Republike Srbije”.

Povodom komentara Agencije da je zakonom regulisano izuzimanje predsednika Srbije od obaveze funkcionera da “nedvosmisleno predoče sagovornicima i javnosti da li iznose stav organa u kojima vrše javnu funkciju ili stav političke stranke odnosno političkog subjekta”, naglašavamo da je Ustavom definisano da predsednik Srbije ne može imatu drugu javnu funkciju (član 115) i da političke stranke ne mogu neposredno vršiti vlast, niti je potčiniti sebi (član 5). S obzirom na to da se Aleksandar Vučić istovremeno nalazi i na funkciji predsednika Srpske napredne stranke, njegovi javni nastupi sigurno dovode javnost u nedoumicu šta je od onog što izgovara stav države koju predstavlja, a šta stav partije na čijem je čelu. Da je u pitanju svesna namera, a ne slučajnost, ukazuje to što se i o stranačkim i o državničkim aktivnostima Aleksandra Vučića izveštava preko portala www.vucic.rs.

Građanski front će se obratiti i Ustavnom sudu zahtevom da oceni ustavnost postupaka Aleksandra Vučića u kampanji “Budućnost Srbije”.

U ime svih organizacija Građanskog fronta,

Građanski preokret